ره آسمان درون است


ره آسمان درون است٬ پر عشق را بجنبان

پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند

تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده ست

چو دو دیده را ببستی ز جهان٬ جهان نماند

مولوی

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان