جیبِ خالی

آدم باید نقطه ضعف‌های خودش را بشناسد، تا بالاخره یک بلایی سرشان بیاورد. یکی از نقطه ضعف‌های من ساده بودنم است، به معنی واقعی کلمه همانی‌ام که هستم، بی‌هیچ رفتار سیاست‌مدارانه‌ای‌‌. یک سادگی کودکانه‌طور. شاید حسن باشد اما، انگار همیشه و همه جا لازم است زرنگ باشی. یک چیزی در مقابل هر رفتار و آدمی در دست داشته باشی. شاید زرنگی کلمه درستی نباشد، درستش "حقه‌های رفتاری" باشد. در جیب بعضی‌ها پر از حقه‌های رفتاری‌ست، لبخند می‌زنند و به طور ماهرانه‌ای از حقه‌هایشان استفاده می‌کنند. گاهی به سرم می‌زند، سادگی‌ام را و خودم را جوری پنهان کنم و طوری وانمود کنم انگار جیب‌هایم پرِ پر است، با همان لبخند‌های پیروز و رفتارهای ماهرانه بروم جلو، اما همه این حرف‌ها تا لحظه‌ای‌ست که دهانم بسته است، سلام که می‌کنم، می‌شوم همان آدم ساده با جیب‌هایی خالیِ خالی، که نمی‌داند چه بلایی سر نقطه ضعف‌هایش بیاورد.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان