...

دلم تنگه حیاطیه که بشه رو زمین سردش دراز کشید و خیره شد به آسمون...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان