بدون عنوان

کاش کمی
فقط کمی
محکم تر دوستم داشتی

هویج بنفش (فریبا دیندار)
...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان