بدون عنوان

گفت: تا کی صبر باید کرد?
گفتم: چاره چیست?
دیدم این پاسخ از آن پرسش سوالی تر شده
فاضل نظری
...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان