تو خود حجاب خودی

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان