طناب نامرئی

یه چیزی تو وجودم هست که نمیدونم چیه ولی مثل یه طناب نامرئی میشه سرراهم، همین که شروع میکنم به راه رفتن و دویدن، همین که شور و اشتیاق تو وجودم روشن میشه، پام گیر میکنه به طناب و با سر میخورم زمین. این روزا، روزای سینه خیز رفتنه...
...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان