با کمی دقت...

با کمی دقت در اطرافتان میتوانید به نکات برجسته ای دست یابید. به عنوان مثال نفس کشیدن به راحتی در اختیار ما گذاشته شده است ولی هیچ گاه اهمیت آن را درک نکردیم. حال با وجود چنین محبت ها و نوازش هایی از جانب قدرت برتر چگونه میتوان شک داشت که سایر ضروریات مورد نیازمان به همین شکل ساده و بی منت در اختیارمان گذاشته نشوند؟
لوئیس ال هی
+ یه اطمینان آروم و یواشکی میون کلمه های این بند هست که باعث میشه این جمله ها برام دل نشین و دوست داشتنی باشه.
...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان