جنسیت زدگی مزمن

خسته شدم از تبعیض جنسیتی. کاش خدا علاوه بر زن و مرد آدم های بی جنسیت هم خلق میکرد و من بی جنسیت بودم. نمیتونم تصور کنم که آدم های بی جنسیت چه شکلی میتونستن باشن، هر چی که بود از زن بودن توی این جامعه بهتر بود.

...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان