.

هر شب میام به اینجا سر می‌زنم، می‌بینم نمی‌تونم چیزی بنویسم‌، صفحه رو می‌بندم، می‌رم و احساس می‌کنم چیزهای مهمی رو از دست دادم. 

...
ماه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان